Käyttäjän luominen

Käyttäjien hallintasivu

Voidakseen lisätä uuden tunnuksen järjestelmään, käyttäjän on kuuluttava rooliin User administrator, jolle on määritetty oikeudet hallita käyttäjätilejä. Käyttäjien hallinta löytyy kuvan esimerkin osoittamalla tavalla. klikkaamalla vasemmasta hallinta valikosta Administer -> User management -> Users. 

Ylimpänä käyttäjienhallintasivulla on välilehdet list ja add users. List sivulla näytetään järjestelmässä olevat käyttäjät, käyttäjätilien statukset ja tunnuksille annetut roolit. Käyttäjätunnukset ovat pääsääntöisesti tilassa active, mikä tarkoittaa sitä, että tunnuksella on mahdollista kirjautua sivustolle. Tunnus on mahdollista poistaa väliaikaisesti käytöstä asettamalla se blocked -tilaan. Tunnus on mahdollista myös poistaa kokonaan järjestelmästä(delete). Nämä toimenpiteet toteutetaan Update options -valikon kautta.

Uusi käyttäjä

Käyttäjienhallintasivulla siirrytään yläreunan add user -linkin kautta käyttäjien luonti-sivulle. Käyttäjälle on annettava tunnus, salasana ja sähköpostiosoite. Tunnus voi olla esimerkiksi muodossa etunumi.sukunimi, sallitut merkit ovat piste, väliviiva sekä alaviiva. Luotavan käyttäjätilin voi asettaa suoraan blocked tilaan odottamaan myöhempää käyttöönottoa. Tunnukselle on annettava myös roolit joiden kautta annetaan pääsy eri osiin järjestelmää.

Kaikki käyttäjät kuuluvat oletuksena authenticated user -ryhmään. Oikeuksia annetaan myöntämällä roolille Administrator, Editor tai user rooleja.

 

  • Calendar editor, oikeus luoda ja muokata kalenteritapahtumia. Ei oikeutta poistaa kalenteritapahtumaa.
  • Content administrator, oikeus luoda, muokata, poistaa ja muuttaa sivujen tietoja, kuten sivun omistajaa.
  • Content editor, mahdollista luoda uusia sivuja, muokata olemassa olevien sivujen sisältöä. Ei oikeuksia poistaa sivuja.
  • Profile user -rooli on malli-profiiliaan ylläpitäviä käyttäjiä varten. Roolilla on oikeus luoda uusi henkilöprofiilisivu ja muokata ainoastaan oman sivunsa sisältöä.
  • System administratorille sallitaan erilaisten järjestelmäasetusten hallinta.
  • User administratorit voivat luoda ja poistaa käyttäjiä sekä hallita tunnusten oikeuksia.

Alimpana kuvassa roolien alta voi ruksata päälle asetuksen Notify user of new account. Tällä valinnalla käyttäjälle ilmoitetaan uudesta tilistä sähköpostilla. Asetukset päättyvät tähän, lopuksi painetaan nappia Create new account.