Sisällönhallinta

Content aministrator roolin käyttäjillä on vahvat oikeudet minkä tahansa sivun sisältöön. Ryhmän käyttäjät voivat muokata tai poistaa mitä tahansa sivuja ja vaihtaa niiden omistajia sekä julkaista tai piilottaa sivuja pois näkyvistä Publish-asetuksella.

Sivun omistaja

Mallien tunnusten Profile user -käyttöoikeudet ovat hyvin rajalliset. Käyttäjät pystyvät muokkaamaan ainoastaan omistamaansa profiilisivua. Jos Content admin tai editor ryhmän käyttäjä haluaa alustaa profiilisivun valmiiksi, mutta antaa sivun tietojen ylläpidon itse käyttäjälle, on profiilisivun omistaja vaihdettava sivun alareunan Authoring information -kentän kautta. Sivun Authored by -kentässä on oletuksena sivun luojan tunnus. Tämän tilalle on kirjoitettava uuden omistajan tunnus, esim. "sonja.karhulahti" ja tallennettava sivu.

Julkaisuasetukset

Sivun julkaisuasetuksia voidaan muuttaa sivun alarenan Publishing options -kentän Published-asetuksella. Oletuksena kaikki uudet sivut julkaistaan heti tallennuksen yhteydessä, eivätkä käyttäjät pääse tähän vaikuttamaan. Vaihdettaaessa sivu unpublished tilaan on koko sivu piilotettu. Tähän tilaan voivat vaikuttaa ainoastaan Content administrator -roolin käyttäjät. Piilottamisen jälkeen ainoastaan tämän roolin käyttäjät voivat nähdä sivun sisällön, muokata sitä tai vaihtaa takaisin published -tilaan.

Piilotetussa tilassa olevat sivut listataan Taustasivut -valikon Julkaisemattomat-linkin alla.